Den nye klokke.

 

I 2015 fik kirken en ny aflastningsklokke, da den gamle ikke kunne holde til at blive tilsluttet automatisk

ringning. Begge klokker benyttes ved gudstjenester, en manuelt og en anden automatisk. Vores præst,

Bodil Toftdahl har forfattet teksten på klokken. Den lyder således: ” Når dagen gryr gå glad i gang, Jeg

synger dig en morgensang. Når natten kommer hør min røst, Vor Gud til ære dig til trøst.” Se video om

klokken.