Torsdagscafé

 

14 september: besøg hos Margit og Lauridts - afgang fra sognehuset kl. 9.30. Tilmelding til Margit på tlf.: 61 74 41 38 (af hensyn til kørsel).

 

12. oktober:  Søren Knudsen, Hammerum, fortæller om høst.

 

9. november: Bjarne Lindgren, Ringkøbing, fortæller og har bogsalg. 

 

Alle møder er i Sognehuset, Søndervang 19, Ørnhøj kl. 9.30 - hvis ikke andet er oplyst. 

Evt. spørgsmål rettet til udvalget v. Laurits Mosegaard

tlf. 97 38 41 71/ 61 74 41 38

Sang og Fortælling

 

"Efterårets farver har glød og temperament" skriver Benny Andersen. Det vil vi fejre, når vi mødes til Sang og Fortælling i præstegården med hjemmebag og efterårshygge den 29. september samt den 10. november. Begge dag kl. 14.00.

Højskolesang 

 

Onsdag d. 13. september kl. 19.30 i kirkecentret - Ørnhøj 

 

Vi laver kaffe – medbring selv brød. Alle er meget velkomne!

 

Så er det tid igen, hvor vi vil finde Højskolesangbogen frem og synge sammen – først et lille udvalg af sange sat sammen af Karen, Karl og Rie – men der bliver også rig mulighed for at foreslå sange fra Højskolesangbogen.

Helle sidder ved klaveret.

Vi håber, I har lyst til at komme og være

fælles om at synge.

Musik gør en svag på en måde, så man bliver stærk (Benny Andersen)

                                                                                       Arr. Ørnhøj Kirke

 

Høstgudstjenesten

 

Søndag d. 10. september kl. 10.30

 

Det er ved at være en tradition, at vi takker for årets høst ved en fælles gudstjeneste for de to sogne. Også i år bliver det midt imellem, i Hanne og Andreas Nielsens smukke have, Spåbækvej 10. Vi håber på dejligt sensommervejr og der bliver korsang og alle de smukke høstsalmer.

Efter gudstjenesten er der mange forskellige supper, man kan smage og der bliver holdt auktion over de medbragte høstgaver fra marker og haver.

Vi opfordre alle til at pakke smukt ind og dermed sikre, at alle kan blive fristet til at købe rigeligt, til fordel for modtagerne af årets høstoffer.

Pengene vil blive fordelt mellem PULS u-landsprojekt og Kirkens Korshærs Børnehjørnet i Herning. 

I tilfælde af regn flyttes gudstjenesten til Ørnhøj kirke. 

Alle Helgen

 

Alle Helgens søndag den 5. november 

Ørnhøj kl. 10.30 

Nr. Omme kl. 16.00

  

Alle, som gerne vil mindes deres kære afdøde, indbydes til en stille gudstjeneste med opløsning af navnene på dem, som er døde i det forløbne år her i sognene.

Efter gudstjenesterne er der mulighed for at sætte lys på gravene på kirkegården. Hvis man gerne vil have navnet nævnt på nogen, som er død og begravet eller bisat et andet sted end her, er man velkommen til at give mig besked, så vil jeg læse det med.    

Soldater venner

 

25. oktober kl. 19.30 i Spjald Missionshus

Taler er lærer Dorte Lundgaard, Jeppesen, Sørvad. Bagefter er der kaffe og generalforsamling. 

Alle er velkomne! 

 

Til bords med Luther

 

Grønbjerg konfirmandstue den 31. oktober kl. 18.30

Ørnhøj kirkecenter den 15. november kl. 18.30

  

I anledningen af 500 året for reformationen indbyder vi til en festaften med mad fra Luthers tid og samtaler omkring bordet, inspireret af familien Luthers egne traditioner for middagsgæster i hjemmet. Der bliver god mad, musik og sang, og undervejs skal vi høre om hvad det egentlig var, Luther satte i gang. Der er begrænset tilmelding, vi kan maksimum være 30 til hver af de to aftener. Sognepræsterne Anne Hillgaard, Brejning og Bodil Toftdahl vil lede festlighederne.

Tilmelding: Bodil Toftdahl på bodil.toftdahl@gmail.com

 

Brunch & Banko

 

 7. Oktober kl. 10 - 12.30 i Ørnhøj Sognehus

 Vi mødes i sognehuset kl. 10.00, hvor der serveres en lækker brunch, der bl.a. består af æg, pålægsfad, ostefad mm. inkl. drikkevarer. Voksne: 75 kr. Børn under 12 år: 30 kr. Derefter spiller vi banko - med mange flotte gevinster. 2/3 af overskuddet går til drift af sognehuset. 1/3 går til Kirkens Korshær i Herning til julepakker. Vel mødt til en hyggelig formiddag i sognehuset.

Arr. Ørnhøj Sognehus

Ps. Hvis nogle vil hjælpe med gevinster, penge eller hjælp til brunch kontakt Lisbeth Just på tlf. 61 75 44 00 inden den. 1. oktober.

Skrål

 

Ørnhøj Kirkes ungdomskor SKRÅL mødes første gang efter sommerferien den. 30. august kl. 15.00 - 17.00 i kirkecentret. Alle fra 4. klasse og opefter er velkomne. Vi får en bid brød først, så sulten ikke gnaver, og så synger vi en masse.

Vi deltager ved:

Gudstjenesten den. 1. oktober i Ørnhøj kirke.

Gudstjenesterne på Ørnhøj Friplejehjem.

Spil Dansk arrangementet i Ørnhøj kirke den 2. november kl. 19.00.  

Luciafesten i Ørnhøj kirke den. 13. december kl. 19.00.

Det er gratis at deltage, så kom glad. Har du spørgsmål, så ring til organist Helle Majlund på tlf.: 28 94 57 62. 

Ørnhøj Friplejehjem

 

Morgensang torsdage kl. 10:

Den 7. og den 21. september 

Den 5. og den 19. oktober

Den 2. og den 16. november 

 

Gudstjenester på Ørnhøj Friplejehjem

- vi begynder med kaffe kl. 14.30 

Den 27. september

Den 25. oktober

 

Seniorgudstjeneste i kirken

Den 29. november kl. 15.00 med efterfølgende kaffebord.

Giv varmen videre

 

Den. 24. oktober kl. 19.30 i Ørnhøj sognehus

 

Vi får besøg af Lone Rasmussen (tidl. præstekone). Lone vil fortælle om Kirkens Korshærs arbejde i Herning - og særlig omkring julepakker og hvad de betyder for modtagerne. Kaffe koster 30 kr. Alle er velkomne. 

arr. Ørnhøj KFUM & K

Nr. Omme Gospelkor

 

Mødes efter sommerferien i konfirmandstuen i Grønbjerg torsdag aften fra 19.30 - 21.30.

Første gang er den 14. september. Vi øver 10 gange i efteråret, og prisen er 200 kr.

 

Den. 2. november: Vi optræder ved Spil Dansk dagen i Ørnhøj kirke, sammen med andre lokale kræfter. 

Den 14. december: Vi er også med til Christmas for Carols and Lessons. 

 

Efteråret står altså først i det danske sprogs tegn, derefter det engelske. 

 

Vel mødt. Spørgsmål stilles til organist og korleder: Helle Majlund på tlf. 28 94 57 62

Ørnhøj Lejlighedskor

 

Mødes og øver før høstgudstjenesten den 10. september følgende gange:

Den. 24. august

Den. 30 august

Den 7. september

Alle gange i Ørnhøj kirke kl. 19.30

 

Vi synger også til Spil Dansk dagen den 2. november, og her øver vi den 31. oktober.

 

Julesangene øves:

Den. 22. november

Den 29. november 

Gudstjenesten er den 3. december kl. 10.30 i Ørnhøj kirke. Samme dag kl. 19.00 synger vi julen ind på Ørnhøj friplejehjem. 

Dåbsfest i Ørnhøj Kirke

 

Den traditionelle dåbsgudstjeneste i Ørnhøj Kirke i en ny udgave.

Fra 2018 inviteres alle børn 4 - 6 år (2 årgange) til et arrangement i kirken hvert andet år. Dette koncept afløser det nuværende, hvor alle børn under skolealderen blev inviteret hvert år. Vi håber bedre at kunne tilgodese og gøre festen mere spændende for børnene, når gruppen er mere homogen aldersmæssigt.

 

Alt sammen noget I vil høre mere om senere, både her i kirkebladet, og gennem den indbydelse der vil blive sendt til hvert enkelt barn. 

Spil Dansk

 

2. november kl. 19.00 i Ørnhøj Kirke

 

I anledning af Spil Dansk ugen, som er i uge 44 over hele landet, inviteres du hermed til at være med til at festliggøre vores koncert. Enten som publikum til en dejlig koncert med dansk musik og sang på programmet, eller også som deltager, fordi du synger eller spiller et instrument. Sidste år i Nr. Omme kirke deltog alle 3 kor fra begge kirker, samt lokale aktører, blandt andet 2 harmonikaspillere. I år skal vi gerne have endnu flere ud af busken og med.

Måske skal ukulelen røres?

 

Ring til organist Helle Majlund på

tlf. 28 94 57 62, hvis du vil vide mere....

 

Musik for de små

 

 

Vi mødes i konfirmandstuen følgende datoer i efteråret fra kl. 9.30 - 10.15:

Den 6. september

Den 4. oktober

Den 1. november

 

Sæt allerede nu kryds i kaldender. 

Kultur & Samvær i Grønbjerg

 

 

Den. 11. oktober kl. 19.30 ved Asger Bjørnskov.

Emnet: Fra mikronesien til Nordkorea, dykning ned til japanske krigsskibe fra anden verdenskrig og elastikspring fra skyskraber i Macao og Nordkorea set indefra. En moderne globetrotter.

Det er i samarbejde med friskolens støtteforening.

Sted Grønbjerg Friskoles Gymnastiksal.

 

Den 14. november kl. 19.30 ved Esben Sønderby.

Emnet: Ud af Grønbjerg Skole og hvad så? 

Den årlige generalforsamling klarer vi samme aften. Bagefter er der vinsmagning og kaffe. 

Sted: Konfirmandstuen.

 

Den 19. december kl. 19.30 ved Bodil Toftdahl

Traditionen tro er vores jule-hyggeaften en gratis aften, bare man har en lille pakke med til rafelspillet. Bodil Toftdahl sørger for julefortællingen, bestyrelsen har kage og godter med. 

Sted: Konfirmandstuen.