Sang og Fortælling

 

fredag den 29. marts og den 10. maj  kl. 14.00

I præstegården

 

 Præstegårdens stuer danner rammen om to hyggelige eftermiddage i foråret. Fredag den 29. marts synger vi det tidlige forårs sange, og den 10. maj er det forsommerens glæder, vi samles om. Vi begynder med kaffe og hjemmebag, og alle er velkomne.

I kirken i påsken 

 

Palmesøndag er der festlig gudstjeneste om formiddagen kl. 10.30 i Ørnhøj. De yngste FDFere bærer palmegrene ind i kirken til minde om indtoget i Jerusalem. Palmesøndag om aftenen kl. 19.30 indleder vi påskeugen i Nørre Omme kirke med fløjtemusik og en smuk palet af tekster fra Bibelen og senere tiders digtere og fortællere. Mette Toftdahl spiller nogle af påskens skønneste salmer.

Skærtorsdag fejrer vi indstiftelsen af nadveren kl. 10.30 i Nørre Omme kirke.

Langfredag kl. 10.30 i Ørnhøj læser vi lidelseshistorien med musik indimellem og nogle af de skønne passionssalmer. Det er en stille gudstjeneste med plads til eftertanke over Jesu lidelse og død på korset. Hvert år en beretning, som går lige ind i hjertet. 

Påskedag er kirkeårets største festdag, hvor vi fejrer Jesu opstandelse med korsang og nogle af salmebogens allersmukkeste salmer. Nørre Omme gospelkor er med både kl. 09.00 i Nørre Omme kirke og kl. 10.30 i Ørnhøj kirke. 

 

Torsdagscafé i Sognehuset

 

Torsdag den 14. marts kl. 9.30 

2 volontører fra Mission Afrika kommer og fortæller om deres ophold i Cambodja.

 

 

Torsdag den 11. april kl. 9.30

Karen Margrethe og Bodil:

Optakt til påsken.

 

 

Torsdag den9. maj kl 09.30 

Mødes vi til hygge. 

 

Alle møder er i Sognehuset, Søndervang 19. kl. 9.30 - hvis ikke andet er oplyst.

Søndagstræf

 

Hvis du har lyst, vil vi gerne se dig til søndagstræf, hvor en gruppe frivillige byder indenfor i Ørnhøjs Kirkecenter. Fra marts til august mødes vi på Fasanvej 13 på grund af byggeri ved kirkecenteret.

Vi mødes til sammenkomst med kaffebord, sange, fortælling eller andet den sidste søndag i hver måned kl. 14.30 - 16.30.

 

Prisen for deltagelse er 20 kr. 

 

Har du spørgsmål eller brug for transport, kan du kontakte: Betty Villadsen på

tlf.: 29 28 69 85.

 

Venlig hilsen og vel mødt

Christian Kofoed, Sonja Pedersen,

Sonja og Henning Smed,

Betty og Karl Villadsen

I Danmark spiser vi sammen

 

Torsdag den 25. april

fra kl. 17.30 - 20.00

 

I sognehuset spiser vi sammen.

Menuen er fyldt kalkunbryst med tilbehør og kaffe/te med appelsinfromage. Prisen er 50 kr. pr. deltager o. 12 år. Børn gratis.

Alle er velkomne, så tag bare naboen med. Efter middagen synger vi sammen fra Højskolesangbogen. Vi glæder os til hygge i skønt selskab.

Tilmelding til Lisbeth på 61 75 44 00

Senest den 20. april. 

Arr. Sognehuset i Ørnhøj 

Sommermøde i præstegårdshaven

 

2. pinsedag den 10. juni kl. 14.00

 

2. pinsedag håber vi på dejligt vejr, for da er der sommermøde under præstegårdshavens store træer, med korsang, tale og fællessang.

Sæt allerede nu et mærke i kalenderen.

Kultur og Samvær 

 

Tirsdag den 12. marts

kl. 19.30

 

Foredrag i konfirmandstuen ved Hans Jørgen Mikkelsen, Grønbjerg.

 

Emnet: Fra plovfuren til den lukkede.

 

Kaffen koster 50 kr., og alle er velkomne.

Ørnhøj Friplejehjem

 

Morgensang kl. 10.00 på følgende dage:

  

Den 7. marts

Den 21. marts

Den 4. april

Den 2. maj

Den 16. maj

 

 Gudstjenest den 27. marts, den 24. april og den 22. maj. 

Vi begynder med kaffe og hjemmebag kl. 14.30, og gudstjenesten begynder kl. 15.00. Alle er velkomne, både pårørende og dem fra sognet, som også kunne have glæde af en kort gudstjeneste i en god stol med de gode gamle kendte salmer. 

Brunch og Banko

 

Lørdag den 2. marts kl. 10.00 - 12.00

 

Få en skøn brunchbuffet med masser af lækkerier, inkl. drikkevarer, for kun 75 kr. pr. person.

Derefter starter bankospillet, hvor 2/3 af overskuddet går til drift af sognehuset, mens 1/3 skænkes til Kirkens Korshær i Herning.

Alle er meget velkomne!

Arrangør: Ørnhøj Sognehus

Nyt fra organisten 

 

Højskolesang onsdag den 13. marts kl. 19.30 i Ørnhøj kirke

Da kirken forhåbentlig har påbegyndt renoveringen og tilbygning, er vi til denne Højskolesang i kirken. I skal selv sørge for kopper, kaffe og kage til eget forbrug. Vi leverer spil og højskolesangbøger. Alle er meget velkomne! Og tag gerne naboer og venner med. Aftenen går efter følgende program: Vi har i udvalget valgt en afdeling af sange, derefter er der ønskerunde - kaffe - lidt planlagte fra udvalget og endnu en ønskerunde. Helle sidder som sædvanligt ved klaveret.

 

Himmelske dage på Heden:

har lokket 14 lokale sangere, som øver op til Kristi Himmelfartsdag og deltager i et foreløbig 500 personers stort kor på Torvet i Herning den 30. maj. kl. 14.00. Har du fortrudt og kan godt tænke dig at være med, kan du ringe til Helle på 28 94 57 62 og tilmelde dig. Vi øver i Ørnhøj kirke kl. 19.30 den 21. maj samt den 29. maj.

 

De små synger:

i konfirmandstuen i Grønbjerg onsdag den 6. marts, 3. april og 1. maj fra kl. 9.30  - 10.15. Kom og være med, hvis du går hjemme med din lille ny. Vi har også tid til en kop kaffe og en snak. 

 

Skrål:

synger hver onsdag fra 15 - 17 og deltager ved gudstjenesterne den 24. marts i Nr. Omme, 14 april i Ørnhøj samt 2. juni i Ørnhøj. Koret optager fra 4. klasse og op, og vi har plads til flere. 

 

Nr. Omme koret

Medvirker påskedag den 21. april kl. 09.00 i Nr. Omme kirke og kl. 10.30 i Ørnhøj kirke. Vi øver torsdag aften hver uge, og vi kunne godt bruge nogle flere sangere. 

 

Ørnhøj kirkes Lejlighedskor:

medvirker den 10. juni kl. 14.00 i Præstegårdshaven i Grønbjerg.