Indsamling til Folkekirkens nødhjælp

 

Årets indsamling i vore sogne indbragte 9.240 kr. i Ørnhøj og 1.240 kr. i Nr. Omme. Man havde derudover mulighed for også at donere på MobilePOay. Tak til alle, der hjalp med at samle ind, og til dem, der gav et bidrag. 

Grundlovsmøde med Kristian Jensen

 

Tirsdag den 5. juni i præstegårdshaven, Algade 31 i Grønbjerg 

 

 

Grundloven er fundamentet for vores retsbevidsthed og samfundsforståelse og dermed er der virkelig noget at fejre hvert år på dens fødselsdag. 

Vi indbyder igen i år til grundlovsmøde i præstegårdshaven med fællessang og musik, kaffe og kage i det grønne.

Årets taler er minister og en erfaren aktør i folkestyret, så det bliver rigtig spændende at høre hans tanker og meninger om Grundloven. 

Alle er meget velkomne. 

Nyt fra organisten

 

Onsdag den 6. juni kl. 9.30 - 10.15 

 

Musik for de små napper en omgang før sommerferien i konfirmandstuen. 

Seniorgudstjeneste 

 

Onsdag den 27. juni kl. 15.00

Velkommen til seniorgudstjeneste i Ørnhøj Kirke.

Der et en kort gudstjeneste med kendte salmer, så alle kan være med, også selv om man ikke kan sidde så længe, som en almindelig gudstjeneste varer. 

Glæd en nabo eller bekendt med kørelejlighed til en god oplevelse i kirken. Efter gudstjenesten er der et veldækket kaffebord for alle, ganske gratis. 

Torsdagscafé

 

Torsdag den 14. juni kl. 14.00 

Årets udflugt går ud i det blå!

Afgang fra Sognehuset i Ørnhøj. 

Tilmelding til Margit Mosegaard på tlf. 61 74 41 38

 

Højskolesang

 

Onsdag den 13. juni kl. 19.30 

 

Højskolesang i Ørnhøj Kirke. Det er gratis, og alle er velkomne. Vi laver kaffe, men medbring selv brød. 

Høstgudstjensten

 

Den 23. september kl. 10.30 i Abildå Brunkulsleje 

 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen, når årets høstgudstjeneste holdes i det fri i Abildå Brunkulsleje. Vi håber, vejret er smukt, men i tilfælde af regn er der en fin overdækket terrasse vi kan bruge.

På opdagelse i kirken

 

Den 29. september 

 

Ørnhøj Kirke vil gerne i sensommeren invitere alle børn i sognet, der er født i 2012 og 2013 til et fællesarrangement i kirken. Der vil i august måned komme en personlig indbydelse til hvert barn.

Med venlige hilsner fra Menighedsrådet. 

Sang og skønne wienertoner! 

 

Fredag den 29. juni kl. 14.00

 

Med lidt held kan sommerens sang og fortælling i præstegården henlægges til haven. Aller er velkommen. Vi synger sommersange og nyder eftermiddagen i det grønne med kaffe og hjemmebag. Denne gang bliver der musikalsk underholdning med Sørvad kvartetten, som nogle måske husker fra Palmesøndag i Nørre Omme Kirke. Der bliver wienermusik og skønne kendte melodier, som man kan nynne med på.

Møde vedrørende omlægning

 

Fredag den 10. august kl. 14.30  

 

 

Menighedsrådet er i gang med at forberede omlægning af kirkegårdsafsnittet syd for kirken og vest for indgangen fra trappen på hovedgaden.

Der planlægges derfor et møde for de, som er gravstedsejere i nævnte område. 

På mødet vil planerne for området blive fremlagt. Medlemmer af menighedsrådet og medarbejder vil deltage på mødet. Man får mulighed for at stille opklarende spørgsmål til projektet. 

Der vil blive sendt invitationer ud til gravstedsejerne i løbet af sommeren. 

 

Byfest i Ørnhøj

 

Lørdag den 23. august

Med Helle ved musikken starter vi dagen med morgensang i Borgerhytten kl. 09.00

Vi sørger for et tæppe at varme sig med, et sangblad at synge i og en lille fortælling. Har du et ønske til en sang, så sig det endelig i god tid, inden sangbladet skal i trykken. 

 

Kl. 9.30

Er der morgenkaffe med rundstykker i hallen til 20 kr. 

Et kendt ansigt er inviteret "hjem" til byen igen for at fortælle om sin vej fra Ørnhøj og ud i den store verden. Vi glæder os over, at Lisbeth Staunstrup kommer og fortæller om "Et helt liv i skolen" i hallen efter morgenkaffen.