Lillejuleaften

 

Der er efterhånden flere familier, som har tradition for at fejre Lillejuleaften sammen med én del af familien og juleaften sammen med en anden del af familien.

 

Derfor er der i år gudstjeneste både Lillejuleaften i Ørnhøj (den. 23. december) og juleaften i begge kirker. Gudstjenesten Lillejuleaften er om formiddagen, og der er taget højde for, at børnene også kan være med. Gudstjenesten er ikke så lang, salmerne er dem, børnene kender, og prædikenen er en fortælling for børnene. 

 

Vær med til en festlig start på Lillejuleaften i Ørnhøj kirke kl. 10.00

Luciafest og julekoncert

 

Onsdag d. 13. december kl. 19.00 i Ørnhøj kirke

 

Der inviteres til en dejlig aften med den rette advents- og julestemning. 

Kl. 19.00 går børnene fra 5. klasse Luciaoptog, SKRÅL synger, og der bliver også en fortælling. I pausen serveres der luciabrød, kaffe og saft. 

Kl. 20.00 kommer Vildbjerg Gospel under Lydiah Wairimus ledelse, og synger julen ind for os. 

Vel mødt til en skøn aften i vores kirke. Vi forventer at slutte ca. kl. 21.00. Gratis entre.                                                                              

 

Julefred

 

Juledag den 25. december kl. 15.30 

 

Når den store travlhed og fest er stilnet af, er der mulighed for en stille stund i Ørnhøj Kirke i mørkningen.

Midt i julens besøg og travlhed er dette muligheden for at gøre plads til eftertanke og fordybelse i julens budskab og musik. Også i år lader vi højtiden folde sig ud i julens dejligste salmer, men digte og små fortællinger til inspiration og friske kræfter til igen at møde den hverdag, som kan være krævende nok.

Mød op i kirken til kaffe og lidt godt kl. 15.30 og nyd en times tid med julens allerbedste ord og toner til julefred.

Nytårsgåtur og gudstjeneste

 

Nytårsdag kl. 14.00 fra Nr. Omme Kirke

 

Det nye år begynder traditionen tro med en frisk gåtur nytårsdag fra kirken kl. 14.00 med Grønbjerg Aktivs gymnastikafdeling. Vi er tilbage ved kirken kl. 15.00, hvor der serveres varm suppe og en lille hyggelig gudstjeneste! 

Grønbjerghjemmet 

 

Den 15. december kl. 10.30

Julegudstjeneste i Nørre Omme kirke 

Festival of Carols and Lessons

 

Torsdag den 14. december kl. 19.30 i Nr. Omme Kirke

  

Engelske Christmas Carols er efterhånden kendt over hele verden. Kom og vær med til en aften i Nørre Omme Kirke, hvor der er mulighed for at synge med og lytte til julens budskab på engelsk. Nr. Omme Gospelkor synger for. 

Tag gerne engelsktalende venner og naboer med - alle er velkomne.

Come and enjoy a traditional Christmas service in English in Nørre Omme Church Thursdag December 14th at 7.30 pm. Bring a friend! If you would like to read one of the lessions, please contact the pastor at bodil.toftdahl@gmail.dk

Advent

 

 Søndag den 3. december

 

Første søndag i advent begynder julestemningen så småt at indfinde sig.

Kl. 10.30 Ørnhøj Kirke. Ørnhøj-koret medvirker.

 

Kl. 16.00 Nørre Omme Kirke. Vi synger kendte julesalmer og sange, og menighedsrådet fejrer kirkens nytår med lidt lækkert. Kom i god tid, for kaffen er klar fra ca. kl. 15.30 

Sang og fortælling

 

Vinteren har sine mørke timer, men også sine smukke sange. I præstegården er kaffebordet dækket, og de levende lys sætter stemningen til to eftermiddage med kendte og mindre kendte sange og historier. Der er Sang og Forætlling i præstegården kl. 14.00

 

Fredag den 1. december

Fredag den 26. januar

 

Tag naboer og bekendte med - det er ganske gratis

Ørnhøj Friplejehjem

 

Der er adventsgudstjeneste i Ørnhøj kirke for beboerne og alle fra byen, som gerne vil til en kort gudstjeneste med de gode gamle salmer. Der er kaffebord og adventshygge efter gudstjenesten. Det sker onsdag den 29. november kl. 15.00  

 

Morgensang torsdage kl. 10:

Den 7. december 

Den 4. og den 18. januar

Den 1. og den 15. februar 

 

Gudstjenester på Ørnhøj Friplejehjem -vi begynder med 

kaffe kl. 14.30 

Den 29. november (I Ørnhøj Kirke)

Den 20. december 

Den 24. januar (på Friplejehjemmet)

Den 28. februar (på Friplejehjemmet)

 

Alle i Ørnhøj er velkomne til at komme og være med, både til morgensang og gudstjenester. 

Årsmøde/fælles generalforsamling

 

Ørnhøj Minihal lørdag den 24. februar kl. 09.00 

 

Ørnhøj kirkes menighedsråd er gået sammen med Ørnhøj og omegns Borgerforening samt Ørnhøjs Fremme om at arrangere årsmøde/generalforsamling. Læs mere inde på hjemmesiden, og på opslag i byen, når vi nærmer os. Men sæt allerede nu X i kalenderen. 

Foredrag

 

Tirsdag den 23. januar kl. 19.00

 

Jørn Bräuner, kendt fra Facebooksiden "Præsten og Psykologen", holder foredrag om emnet: "Stå stærk sammen i stormen".

Sognehuset i Ørnhøj, Søndervang 19.

 

Entré 60 kr. inkl. kaffe. Betaling ved indgangen. Husk tilmelding senest den 16. januar til Gitte Moesgaard:

 

igmosegaard@godmail.dk

Alle er velkomne!

Ørnhøj KFUM og K

samt Præstbjerg Y's men

Generalforsamling

 

Ørnhøj Sognehus og Ørnhøj KFUM-K

Tirsdag den 20. februar 

 

kl. 18.30: Sognehusets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Kl. 19.30 Fællesspisning

kl. 20.00 Ørnhøj KFUM-K's generalforsamling. 

Dagsorden skal ifølge vedtægterne være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 

kl. 21.15 Kaffe

kl. 22.00 slut

Livet er kort- har du tid? 

 

Giv dig tid til at stoppe op og være stille i Ørnhøj Kirke Onsdag den 10. januar kl. 19.30.

Levende lys, stille musik & sang, tekster & bønner. Kom og oplev et helle midt i hverdagens jag.

Afsluttende forkæler Ørnhøj KFUM & K dig med boller og varm kakao. 

Juleindsamling

 

 

Julen er en dejlig tid, hvor der hygges med god mad og gaver. Men ikke alle har de samme muligheder for at købe det, der skal til. 

I Ørnhøj kirke samles der ind til trængte familier i hele julemåneden både på søndage og til arrangementer. Man kan lægge sit bidrag i kirkebøssen eller evt. overføre et beløb direkte til Kirkens Korshærs Børnehjørnet i Herning til kontonr. 9180 - 0002335484 

 

 

Læs mere på www.kkherning.dk og på www.ornhojkirke.dk

Nyt fra organisten 

 

Musik for de små i Grønbjerg kl. 9.30 - 10.15:

Den 7. marts

Den 4. april

Den 9. maj

 

Nr. Omme koret:

Starter den 4. januar efter jul, og holder fri o organistens friuger uge 6 + 7.

 

Lejlighedskoret:

Holder pause, men øver op til påsken på følgende datoer:

Den 7. marts

Den 14. marts

Den. 21. marts

Minikonfirmander 

 

I februar-marts 2019 begynder et nyt hold minikonfirmander i Ørnhøj. Børnene i Ørnhøj skoles

3. klasse får direkte besked om forløbet. 

Jul for børn

 

Ørnhøj Kirke: 

Tirsdag den 19. december

kl. 9.30:  for de mindste, dagplejerne og dem, der er hjemme på barsel. 

Kl. 10.15: Børnehaven

 

Onsdag den 20. december:

kl. 12.00 for Ørnhøj Skole

 

Nørre Omme Kirke:

kl. 8.15 for Grønbjerg Friskole

kl. 9.15 for Børnehaven

kl. 10.00 for de mindste, dagplejerne og dem, som er hjemme på barsel. 

Torsdagscafé i Sognehuset 

 

Torsdag den 14. december:

Advendtshygge ved Karen Margrethe og Bodil.

 

Torsdag den 11. januar:

Tro og overtro ved Per Toftdahl

 

Torsdag den 8. februar:

Daiva - om opvækst i Litauen til livet i Danmark. 

 

Alle møder er i Sognehuset, Søndervang 19. kl. 9.30 - hvis ikke andet er oplyst. 

Udvalget bag arrangementet ved Margit & Laurits Mosegaard,

tlf. 97 38 41 71

Kultur & Samvær i Grønbjerg

 

 

Den. 19. december kl. 19.30 ved Bodil Toftdahl

Traditionen tro er vores jule-hyggeaften en gratis aften, bare man har en lille pakke med til raflespillet. Bodil Toftdahl sørger for julefortællingen, bestyrelsen har kager og godter med. 

Sted: Konfirmandstuen.

 

Den 23. januar kl. 19.30 ved Tove Rasmussen

Emnet: Ulandsorganisationen PULS (Projekt Ulandshjælp Til Selvhjælp).  

Tove Rasmussen vil fortælle og vise en film eller billeder om hvordan det går med hjælpen i Tanzania i dag. Mødet er i samarbejde med Menighedsrådet. aften. Bagefter er der vinsmagning og kaffe. 

Sted: Konfirmandstuen.

 

Den 2. februar er der fællesspisning

Se mere i Runestens januarnummer. 

Arrangører: Menighedsrådet, Margrethes døtre og Kultur og Samvær

 

Den 27. februar ved Hans Laurids Pedersen

Hans Laurids Pedersen vil fortælle om Vestas fra vaskemaskiner til vindmøller.  

Sted: Konfirmandstuen.