Sensommerkoncert i Nørre Omme kirke

 

Søndag den 16. september kl. 19.30

 

I år sætter vi udråbstegn for sommeren med en ganske særlig koncert i Nørre Omme kirke. Vi får besøg af to musikere, som er tilknyttet Odin Teatret i Holstebro, Domenico Manelli og Barbara Tholozan. 

Musikerne fortæller om koncerten:

Denne koncert er en musisk og kulturel rejse, et møde med den klassiske, franske sang, som gennem tyverne og trediverne utrætteligt beretter om kærlighed mellem håb og skuffelser, fremskridt og tidens elendigeheder. Kærligheden herskede som en endeløs kilde til liv, med dens glæder og sorger, i en tid hvor fattigdom var en nær ven og døden en fjern slægtning - som ofte kom på søndagsvisit.

Det er denne uovervindelige tro på sjælens lidenskab, på trods af al mørket i vores århundredes begyndelse, som stadig rører os i dag, når vi hører Edith Piafs skælvende stemme - hun som stadig sang til sidst i et langt liv præget af smerte, budt velkommen af glæde, " men ja, se på mig, hver gang jeg tror på det, og jeg vil altid tro på det, dette er hvad kærlighed er til for!"

Konfirmandstart

 

Indskrivning og forældremøde i Ørnhøj kirke onsdag den 19. september kl. 17.00

 

Indskrivning og forældremøde i Grønbjerg konfirmandstue tirsdag den 18. september kl. 17.00 

 

 

Årets konfirmandundervisning går i gang i september. Første gang i konfirmandstuen i Nørre Omme fredag den 14. september kl. 08.15. I ørnhøj begynder undervisningen onsdag den 5. september kl. 13.40.

Der bliver en orientering om undervisningen og øvrige aktiviteter. I grønbjerg undervises fredag morgen sædvanligvis hele klassen fra Friskolen uanset hvilket sogn man kommer fra og hvor mange man gerne vil konfirmeres. Undervisningen i Ørnhøj er tilrettelagt efter aftale med Vinding Skole som en kombination af hele dage og onsdag eftermiddag. 

Mini konfirmander

 

Nørre Omme:

Vi planlægger et forløb i samarbejde med skolen for 3. klasse i efteråret. Minikonfirmanderne får direkte besked. 

 

Ørnhøj:

Undervisningen af minikonfirmander tilbydes efter jul. Mere om det i næste nummer af kirkebladet. 

 

Ørnhøj Friplejehjem 

 

Morgensang torsdage kl. 10.00

6. september

20. september

4. oktober

18. oktober

1. november

15. november

 

Gudstjenester på Friplejehjemmet:

Vi begynder med kaffe kl. 14.30

26. september

24. oktober

 

Seniorgudstjeneste i kirken:

28. november kl. 15.00

Torsdagscafé

 

Torsdag den 13. september kl. 9.30 

Formiddagshygge hos Lisbeth og Anders. Afgang fra Sognehuset kl. 9.30

Tilmelding til 61 74 41 38

 

Torsdag den 11. oktober kl. 9.30

Bjarne Lindgren fortæller og sælger bøger

 

Torsdag den 8. november

Hans Jørgen Mikkelsen fortæller.

 

Alle møder er i Sognehuset, Søndervang 19. kl. 9.30 - hvis ikke andet er oplyst.

Evt. spørgsmål rettes til udvalget v/ Margit Mosegaard på tlf. 61 74 41 38

 

Højskolesang

 

Onsdag den 12. september kl. 19.30 

 og 

Onsdag den 5. december kl. 19.30

 

Kom og syng med fra Højskole sangbogen i Ørnhøj kirkecenter. Det er gratis, og alle er velkomne. Vi laver kaffe, men medbring selv brød. 

Høstgudstjensten

 

Den 23. september kl. 10.30 i Abildå Brunkulsleje 

 

Det er ved at være en tradition, at vi takker for årets høst ved en fælles gudstjeneste for de to sogne. Også i år bliver det midt imellem, men denne gang i Abildå Brunkulsleje. Vi håber på dejligt sensommervejr, FDF Ørnhøj er med og der bliver korsang og alle de smukke høstsalmer. Skulle vejret drille, er der stadig fri luft omkring os under brunkulslejets store halvtag, så hvis vi klæder os efter vejret, bliver det fint under alle omstændigheder.

Efter gudstjenesten er der forskellige supper, man kan smage, og der bliver holdt auktion over de medbragte høstgaver fra marker og haver. Vi opfordrer alle til at pakke smukt ind og dermed sikre, at alle kan blive fristet til at købe rigeligt, til fordel for modtagerne af årets høstoffer. Der bliver fordelt mellem PULS u-landsprojekt og Kirkens Korshærs Børnehjørnet i Herning. 

Børnefestival i Ørnhøj Kirke

 

Lørdag den 29. september kl. 10.30

 

Det er det flotteste hus i Ørnhøj, og det ligger på bakken med lys om aftenen - men hvad sker der indenfor? Alle børn der er født i 2012 og 2013, der bor i sognet inviteres til en spændende opdagelsestur backstage i kirken. Vi skal ud i hjørnerne og møde dem, der arbejder i kirken og høre hvad de egentlig går og laver - og hvad det hele handler om. Der bliver sendt indbydelser ud til familierne, og vi håber, at rigtig mange vil komme.  Børnene vil få en smuk gave fra kirken, som kan fortsætte oplevelsen ind i det spændende stof. 

Hilsner fra dåbsudvalget 

Sang og fortælling 

 

Fredag den 5. oktober

Fredag den 20. november

Begge dage kl. 14.00

 

Sang og fortælling handler om efterår og løvfald både i naturen og i livets kalender. Vi mødes i præstegårdens stuer til hjemmebag og efterårshygge. Fredag den 20. november er der adventshygge. 

Soldatervenner 50 års jubilæum

 

onsdag den 31. oktober kl. 19.30  

 

Soldatervenner holder jubilæumsfest i Spjald missionshus.

Taler er:

Per Møller Henriksen.

Alle er velkomne

 

Alle Helgen

 

Alle Helgens søndag den 4. november

Ørnhøj kl. 10.30

Nr. Omme kl. 16.00

 

Alle, som gerne vil mindes deres kære afdøde, indbydes til en stille gudstjeneste med oplæsning af navnene på dem, som er døde i det forløbne år i sognene. 

I Ørnhøj er det om formiddagen og i Nr. Omme er det i mørkningen. Efter gudtjenesten er der mulighed for at sætte lys på gravene på kirkegården. Hvis man gerne vil have navnet nævnt på nogen, som er død og begravet eller bisat et andet sted en her, er man velkommen til at give mig besked, så vil jeg læse det med. 

BT

Nyt fra organisten

 

De små synger: 

i konfirmandstuen i Grønbjerg onsdage fra kl. 9.30 - 10.15

 

SKRÅL:

øver hver onsdag kl. 15.00 i Ørnhøj kirkecenter. Alle fra 4. klasse og op er velkomne. Det er gratis at deltage. Vi synger ved Ørnhøj Friplejehjems gudstjenester, første gang onsdag den 23. august, og også i kirken den 26. august. Ellers er vi med til høstgudstjeneste den 23. september, koncert den 1. november i Nr. Omme, og Luciafest den 12. december i Ørnhøj.

 

Nr. Omme Gospelkor:

starter op efter ferien torsdag den 13. september kl. 19.30 i konfirmandstuen i Grønbjerg. Vi øver danske sange til Spil Dansk arrangementet den 1. november i Nr. Omme kirke og i år også traditionelle julesange til vores julekoncert den 13. december. 

 

 

Lejlighedskortet i Ørnhøj:

synger til høstgudstjenesten den 23. september kl. 10.30 i Abildå, og øver derfor Torsdag den 6. september, tirsdag den 11. september og onsdag den 19. september kl. 19.30 i Ørnhøj kirkecenter. Generalprøve på Spil Dansk i Nr. Omme kirke torsdag den 25. oktober kl. 19.30. Vi synger også til julegudstjenesten den 2. december og øver derfor: onsdag den 14. november, tirsdag den 20. november og onsdag den 28. november. 

Spil Dansk

 

torsdag den 1. november kl. 19.00  

 

I anledning af Spil Dansk ugen, er der koncert i Nr. Omme kirke.

Kom og vær med, enten som publikum til en dejlig koncert med dansk musik og sang på programmet, eller som deltager, fordi du synger eller spiller et instrument. Sidste år i Ørnhøj deltog alle tre kor fra begge kirker, samt lokale aktører. I år skal vi gerne have endnu flere ud af busken og med. Måske skal ukulelen røres.? 

Ring til Organist Helle Majlund på tlf. 28 94 57 62, hvis du gerne vil vide mere. 

 

 

Brunch & banko

 

lørdag den 6. oktober i Ørnhøj Sognehus

 

10.00:

Lækker brunch voksne 75 kr. 

 

11.15:

Spiller vi banko m/ mange brugbare og fine gevinster. 

 

12.30:

Sluttes af med en efterårssang

 

Denne gang er der også børne banko i FDF lokalerne- pris 40 kr. for brunch inkl. 1 bankoplade for børn op til 12 år. 

Overskuddet fordeles med 2/3 til drift af sognehuset og 1/3 til FDF´s missionsprojekt. 

p.s Vil man bidrage med noget kontakt:

Lisbeth Just 61 75 44 00

 

Julemarked

 

tirsdag den 13. november kl. 19.00  

 

Denne dag starter vi forberedelserne til FDF´s julemarked i sognehuset.

Kom og mød Johnny Haugaard, også kaldet Blomstermanden (kendt fra TV og Facebook siden: Blomstermandens venner:

 

Han vil være kreativ og underholdende i ca. 1 time, derefter får vi selv lov til at prøve kræfter (det vi fremstiller går til FDF´s julemarked - så kan vi jo evt. købe det der. Lad dig inspirere og støt et godt formål, du vil nemlig få en masse inspiration til at gå hjem og lave ting til din egen juleforberedelse. 

Pris for aftenen inkl. kaffe og boller med tilbehør 80.00 kr. 

Alle er velkomne - også selv om man ikke har noget med FDF´s julemarked at gøre. 

Vi glæder os til at fylde sognehuset til en krativ og underholdende aften. 

Arrangører: Ørnhøj sognehus

FDF Ørnhøj og KFUM & K