BABYSALMESANG

Babysalmesang er for aldersgruppen 0-3 år og foregår i konfirmandstuen. Et lille forløb forår og efterår under ledelse af organist og kirkesanger. Se opslag i kirkebladet eller Runestenen eller kontakt organisten.

design by FlxKreator