top of page
Omkirken2.png

BEVARINGSVÆRDIGE GRAVSTEN

Vest for kirkegårdsdiget stod indtil 2013 snesevis af gamle gravsten fra grave, hvor fredningstiden var udløbet. Pladsen var blevet for trang, og menighedsrådet var tilmed blevet pålagt fra Provstiets side, at der ikke måtte stå sten udenfor kirkegårdsdiget. Samtidig blev vi pålagt, at sætte de bevaringsværdige sten på en plads inde på kirkegården. Og hvad skal der så til for at en sten er bevaringsværdig? Det har Kirkeministeriet og Statens Museumsnævn opsat følgende kriterier for:

Gravminder der enten er:

·  mere end 100 år gamle

·  typiske for den enkelte kirkegård

·  særlig udsmykning af kulturhistorisk interesse

·  lokalhistoriske, gamle slægts- og gårdnavne særlig inskription og stillingsbetegnelser

·  udført af anerkendte kunstnere

·  fortjenstfulde mænd og kvinder, eller gravminder der omkranses af støbe-og smedejernsgitter.

Ud fra disse kriterier har et antal sten fået plads syd for kirken. Hver enkel sten har sin historie som Lokalhistorisk Arkiv i Grønbjerg vil frembringe og udgive i lokalbladet Runestenen.

Arbejdet resulterede i at Menighedsrådet fik udarbejdet en folder omhandlende de bevaringsværdige gravsten.

Folderen kan hentes i Nr. Omme kirke eller ses her.

bottom of page