Omkirken2.png

BEGRAVELSE

Jordfæstelse eller ligbrænding skal ske senest 8 dage efter dødsfaldet (døds-dagen medregnet).

Folkekirkens kirkegårde er de almindelige offentlige begravelsespladser. Også en person, som ikke tilhører folkekirken, har ret til at erhverve gravsted på Nr. Omme kirkegård.
På Nr. Omme kirkegård findes flere forskellige typer af gravsteder:
a) Almindelige familiegrave
b) Plænegrave med og uden mindesten
c) Urnegrave i særligt indrettet urnehave
d) Ukendte grave for kister og urner

Henvendelse om erhvervelse af gravsted på Nr. Omme kirkegård sker ved henvendelse til graveren. Her fås oplysninger om særlige bestemmelser og servitutter for de enkelte afdelinger og takster for eventuel vedligeholdelse af gravstedet.
På Nr. Omme kirkegård findes forskellige gravstedsformer for kister og urner. Se folder 

På https://www.personregistrering.dk findes yderligere oplysninger vedrørende personregistrering.