Omkirken2.png

VIELSE

Henvendelse om vielse i Nr. Omme Kirke sker til sognepræsten.

 

Vi anbefaler, at aftale om vielse i Nr. Omme Kirke træffes i meget god tid. Så bliver dato og tidspunkt reserveret. Nogle uger før vielsen kontakter man igen sognepræsten for at aftale tid til en samtale før vielsen.

 

Et borgerligt indgået ægteskab kan senere få kirkens velsignelse.

 

For at indgå ægteskab skal man have en prøvelsesattest, der ikke må være over fire måneder gammel. En prøvelsesattest godtgør, at parterne opfylder de gældende betingelser for at indgå ægteskab.

 

Henvendelse om prøvelsesattest sker til borgmesterkontoret i den kommune, hvor parterne bor. Man kan blive viet i folkekirken, når blot en af parterne er medlem af folkekirken.

 

Nogle uger før vielsen kontakter man Skjern kirkekontor, som også modtager prøvelsesattesten og registrerer evt. navneændringer i forbindelse med vielsen.


På https://www.personregistrering.dk findes yderligere oplysninger vedrørende personregistrering.