Omkirken2.png

DEN GAMLE KLOKKE

Kirkens gamle klokke har ingen indskrift, og man ved ikke noget om dens oprindelse. Den menes at stamme fra den sene middelalder. Den er anbragt i et glamhul i tårnets nordside.

 

Det er klart, at det vil slide på klokkens ophæng når der skal ringes med den, morgen og aften hver eneste dag, foruden ved gudstjenester, bryllupper og begravelser. Vi ser da også i det gamle regnskab, at man flere gange har betalt for at mure jern i glamhullet til klokkens ophæng. En smed har smedet nye tappe og lagt jern på kneblen. En tømrer har forsynet klokken med bjælke og ringestang og hampereb.

 

I 1840-erne blev der ved flere kirkesyn klaget over, at ringestangen skulle udskiftes, men det skete bare ikke, mærkeligt nok, for det drejer sig kun om en træstang på godt en alens længde. Til sidst sørgede sognets beboere for, at der blev indsat en anden ringestang på kirkeejerens regning, men den duede slet ikke, for da kong Chr. den VIII døde i 1848 og alle landets kirker i den anledning skulle ringe med deres klokker, da forblev Nr. Omme kirke tavs, for ringestangen knækkede da ringningen skulle begynde.