top of page
Omkirken2.png

HVEM BYGGEDE NØRRE OMME KIRKE

Man kunne jo tænke sig, at sognets frie bønder havde sluttet sig sammen og bygget deres sognekirke. Det ville jo være en smuk tanke, men for det første finder man intet bevis for, at sådant har fundet sted og for det andet ville det være ganske usandsynligt når man tænker på, at sognets beboere selv boede i lave lerklinede huse. 

Man regner med, at de fleste af vore gamle kirker må antages at være opført af de mange små og store godsejere, der i 1100 årene ejede det meste af landets jord. Til gengæld er der ingen tvivl om, at det var sognets bønder, der måtte udføre det manuelle arbejde ved kirkens opførelse. 

Uanset hvem, der har ladet kirken bygge, så var den ikke en privat bygning, men en sognekirke med stiftelseskarakter. 

Kirken kunne kun indvies af en biskop, og han stillede visse betingelser for at foretage indvielsen. Betingelser, der blev anset for almindelig europæisk kirkelov. 

I det 12. århundrede måtte ingen kirke indvies med mindre, der var sikret tilstrækkeligt med indtægter, både til at lønne præsten med og vedligeholdelse af kirkebygningen. Kirkens indtægter bestod først og fremmest af tiende. Desuden havde kirken indtægter fra gaver, der var skænket som "sjælemesser". 

Det drejede sig om jordstykker eller hele gårde. Det var i den katolske tid og hvem ville ikke gerne give en gave, hvis det kunne komme giveren til gavn i skærsilden. Når kirken var sikret tilstrækkeligt med indtægter, var bygget og indviet, var den dermed overgivet til Gud, det vil sige, at den var selvejende. 

Nielsen skulle betale 400 kr. som afløsningssum, hvilket han gik med til for at få sluttet sagen, den havde da verseret i næsten 30 år. 

I de følgende 25 år. var kirken ejet af menigheden, der nu skulle sørge for vedligeholdelse af kirkebygningen og dens inventar. I den tid blev der foretaget forbedringer, der krævede så store midler, at det blev nødvendig at foretage indsamling blandt menighedens medlemmer. 

I 1939 afleverede "Foreningen Nr. Omme Sogns sydlige Kirkedistrikt" Nr. Omme kirke til selveje under stiftsøvrighedens tilsyn. Som den var købt ved bestyrelsen blev den også afleveret til selveje af den siddende bestyrelse, der bestod af, lærer A. Vestergaard, Peder Chr. Pedersen, Andreas Sandgrav, Lars Kjær og Henrik Jensen. Lærer A. Vestergaard var formand i alle 25 år og gjorde i den tid meget arbejde for kirken og det kirkelige arbejde.

bottom of page