top of page
Omkirken2.png

HVORNÅR BLEV NØRRE OMME KIRKE BYGGET

Der er ingen, der bestemt ved hvornår Nr. Omme kirke er bygget, for der findes ikke det mindste dokument, der fortæller om dens indvielse. Dog ved man med stor sikkerhed, at den er opført engang i 1100 årene. Århundredet mellem 1100 og 1200 var de store kirkebyggeriers tidsalder. Omkring 1500 kirker blev opført i denne periode. 

I 1160-erne lærte vi her i Danmark at brænde ler til tegl, og bruge det til byggemateriale. Brugen af tegl bredte sig hurtigt over hele landet, derfor er de kirker, der er bygget efter den tid så godt som alle opført i mursten. 

Da Nr. Omme kirke er opført i natursten, kan vi altså regne med, at den er bygget før brugen af tegl blev almindeligt. 

Efter istiden lå der overalt granitblokke strøet ud over landet. De var velegnede til byggemateriale og samtidig blev markerne befriet for disse besværlige stenblokke. 

Her i Jylland var det almindeligt at hugge stenene firkantede og bygge kirkerne af disse "kvadre". Andre steder nøjedes man med at flække granitblokkene en enkelt gang, så de blev egnede til byggesten. Det har selvfølgelig også været afhængig af om man havde en erfaren stenhugger til rådighed. Datidens byggestil var den såkaldte romanske, der kendetegnes ved rundbuede vinduer og til dels også rundbuede døre. Disse bygninger står i dag som vidner om den kultur, der fandtes her i middelalderen. 

Muren i de gamle kampestenskirker er en såkaldt "kassemur" d.v.s., at begge murens sider er opført af granitkvadre og mellemrummene er fyldt op med sten og holdt sammen med kalk. For det meste er kvadrene ikke så tykke, så mellemrummet udgør langt den største del af muren. Ved restaurering af Nr. Omme kirke i 1961 viste det sig, at kvadrene ikke var hugget til på den side, der vender ind i muren, derfor var de så store, at der måtte flere mand til at løfte dem. 

Da Nr. Omme kirke er opført af granitkvadre i romansk byggestil og tilmed er opført på det, der kaldes "simpel skråkant sokkel" så skulle den være fra den første del af perioden, og altså være opført i første halvdel af 1100 årene. 

Set med datidens øjne må kirken have været en anselig bygning og det er imponerende at tænke på, at denne bygning stadig står efter så mange års forløb, hvor sognets andre bygninger i samme tidsrum er fornyet mellem 10 og 20 gange.

bottom of page