top of page
Omkirken2.png

KIRKENS RESTURERING I 1961

Sydsiden og østgavlen var efterhånden skredet så meget ud, at en større restaurering var nødvendig. Dette arbejde blev udført i 1961. Foruden at murene blev rettet op blev også kirkens gulv fornyet. Under dette arbejde stødte man på en del begravelser i koret. Nogle af kisterne var forsynet med en blyplade med inskription. Hverken arkitekten eller menighedsrådet var interesseret i hvad der stod på blypladerne. Alt blev hurtigst muligt tildækket så et nyt gulv kunne blive lagt. 

Det lykkedes for Jørgen Engestoft, der med interesse fulgte arbejdet, at tyde indskriften på en af pladerne inden det var for sent. Det drejede sig om en barne begravelse, som lå til venstre for Alteret, midt imellem koråbningen og den østre mur. Blypladen, der var en del tæret, var oval og ca. 20 cm. høj og ca. 15 cm. bred og hvælvet. 

Ved hjælp af kirkebogen har det været muligt, at rekonstruere næsten hele inskriptionen. Der stod følgende: 

"Udi dette høje Rum gemmes til glædelig Opstandelse den jordiske Rest af en yndig afsjælet Datter, Salig Elisabeth Magdalene født den VI Februar Anno 1770. Til Salighed strax igenfødt til Himlen glædelig hjemkaldt". 

Død den IV Mai Anno 1770.
Hun var Forældres Lyst i XII Uger.
Salig gaar fra Verden ud.
Til evig Arv og Eje. (Resten kunne ikke læses.) 

Det drejer sig om en datter af præsten Mathias Hansen Bering, der var sognepræst for Nr. Omme og Brejning menigheder fra 1757 til 1780. Tre år senere fik præstefamilien igen født en datter, der blev døbt Elisabeth. 

Under restaureringen viste det sig, at der var tre lag gulv over hinanden. Nederst var der lergulv, over dette var der pigsten og øverst et gulv af mursten, som var meget slidt i gangarealerne. Der blev også fundet rester af "Kalkmalerier", men det var kun nogle borter, som var meget beskadiget, hvorfor arkitekten ikke fandt dem bevaringsværdige. 

Ved at sigte jorden fandt man en del gamle mønter og knapper samt brudstykker af en halv snes kridtpiber. mændene har vel ikke røget under gudstjenesten, - men har måske taget en smøg medens de ventede på præsten. 

De fundne mønter blev afleveret til Den kongelige Mønt og Medaljesamling i København. Hvis menighedsrådet havde udtrykt ønske om at få mønterne tilbage til kirken, skulle de opbevares i en glasmontre på et tilgængeligt sted i kirken. Menighedsrådet var ikke interesseret i at få dem tilbage, så de findes stadig i København. Det drejer sig om 15 mønter og to metalstykker: 

1. Erik Klipping, Nørre Jylland
2. " " Ribe Mispræg
3. " " "
4. Christian IV, Skilling 1615
5. Frederik d. V, " 1763
6. Christian d. IX, 25-øre 1874
7. " " 2-øre 1874
8. " " 1-øre 1897
9. " " 2-øre, årstal ulæseligt
10. " " 1-øre , "
11. og 12. Meklenborg, Hulpenning, 1400-tallet
13. Meklenborg-Sverin, Frederik (1756-85) Skilling 1774
14. Frederik Frans I (1784-1851) Skilling
15. Nyrenberg Regnepenning (slutningen af 1500-tallet)
16. Tyndt, rundt metalstykke med fals 14 mm
17. Rundt metalstykke med fals 18 mm

Den mest interessante af mønterne er nr. 15 Nyrenberg Regnepenning og den er nu indlemmet i den kgl. Mønt og Medailjesamlings hovedserie.

bottom of page