top of page
Omkirken2.png

ORGLET

Før 1918 var der ikke orgel i Nr. Omme kirke. Degnen måtte alene sørge for sangen, derfor var gudstjenestens forløb ret afhængig af om degnen var god til at synge. 

I 1752 skulle der ansættes en ny degn ved Nr. Omme og Brejning kirker, men præsten var ikke tilfreds med den mand som Siegfred Enholm på Brejninggaard ville ansætte. Enholm var nemlig ikke alene ejer af kirken, men havde også kaldsretten til både præst og degn, så det var ham, der bestemte hvem, der skulle have embedet. Han forsvarede selvfølgelig sin mand på bedste måde og skrev bl.a. " - han kan også synge forsvarligt, om ej med stort skrig og skrål, så dog at menigheden kan være fornøjet dermed". Man må håbe, at han ikke var helt umulig til at synge, for han var degn her i 10 år. 

Selv om degnen var god til at synge, så kunne han godt få vanskeligheder. Således har der i Nr. Omme været medlemmer af menigheden, der i nyere tid har søgt at overdøve degnen. 

Få år efter at kirken var købt af menigheden, blev der foretaget indsamling til at orgel. I 1919 blev der købt et nyt orgel, der blev anbragt på pulpituret. Dette orgel gjorde det godt indtil der i 60erne blev installeret et nyt varmeanlæg i kirken, som gjorde at luften blev både for varm og for tør. Temperaturen kunne stige til 35 grader på pulpituret, og det var mere end orglet kunne holde til. 

Menighedsrådet rådførte sig med orgelbygger Zakariasen, som ikke ville garantere for, at et nyt pibeorgel kunne holde til disse forhold. Det blev derfor foreslået, at man som en foreløbig ordning skulle købe et EL-orgel indtil der kom orden på klimaforholdene. Men en sådan ordning stødte på modstand bl.a. fra provsten, der ikke mente, at et EL-orgel hørte hjemme i kirken. Imidlertid lykkedes det at få en ordning, så kommunen købte et EL-orgel til kirken. Det blev anbragt i det nordøstre hjørne ind mod koret. 

Da EL-orglet kun var en midlertidig ordning oprettede menighedsrådet en orgelfond, for på den måde, at få samlet penge til et nyt pibeorgel. I 1975 var man så vidt, at man traf aftale med orgelbygger Bruno Christensen fra Terkildsbøl om at bygge et nyt orgel til Nr. Omme kirke. Der var ikke enighed om hvordan det nye orgel skulle placeres i kirken. I menighedsrådet var der stemning for at fjerne pulpituret og anbringe orgelet på gulvet. Denne plan blev forkastet af den bygningskyndige fra Nationalmuseet, der ikke ville give tilladelse til at fjerne pulpituret. Resultatet blev, at orgelet skulle placeres midt for på pulpituret. Den 12. november 1976 forelå der fra stiftsøvrigheden godkendelse af denne placering. 

I 1977 blev der så installeret et nyt pibeorgel på 6 stemmer, leveret af orgelbygger Bruno Christensen, Terkildsbøl.

bottom of page