top of page
Omkirken2.png

PRÆDIKESTOLEN

I den katolske tid var der ingen prædikestol i kirkerne. Oplæsning af evangelierne og epistlerne fandt sted i korbuen. Efter reformationen blev der efterhånden opstillet prædikestole i næsten alle kirker. Ligesom i Nr. Omme kirke blev prædikestolen næsten altid opsat i kirkeskibets sydøstre hjørne. I Nr. Omme blev der i 1622 indkøbt træ til en ny prædikestol, både planker og bjælker. Der blev lejet en tømrer, der sammen med murer og smed skulle "forfærdige" prædikestolen.

Muremesteren blev hentet i Hee og til at forskønne stolen hentede man en maler i Varde. Resultatet blev en ottesidet prædikestol, som har stor lighed med den, der findes i Hover kirke. Formodentlig er der samtidig blevet ophængt en lydhimmel, for i 1639 bemærkes det, at både altertavle, prædikestol og himmel trænger til at blive forskønnet med maling. Denne forskønnelse med maling skete dog først i 1641. Det blev Jacob Maler fra Ribe, der "selvanden" skulle male og staffere himlen over prædikestolen med hans eget guld og farver. Denne Jacob Maler var Hollænder og hed van Molengracht, han var født i Amsterdam og tog i 1618 borgerskab i Ribe, ved den lejlighed blev han kaldt Jacob van Møllen.

Selv om der nu er gået over 350 år siden prædikestolen blev lavet, så eksisterer den stadig. Selvfølgelig er den flere gange blevet malet og betrækket på dens skråkant og pult er skiftet adskillige gange, enten med læder eller med rødt klæde.

I 1842 blev både prædikestol og himmel malet og nogle år senere blev bunden udskiftet. I år 1900 blev den malet af en duelig maler, der hed Morten Nielsen.
Trods disse vedligeholdelser blev det alligevel nødvendig med en større restaurering hvis den skulle bevares. Derfor fremkom Nationalmuseet i 1945 med et forslag fra maler Georg N. Kristensen i Silkeborg om en gennemgribende restaurering af prædikestolen. Forslaget blev godkendt af ministeriet og pengene, det ville koste blev indsamlet gennem frivillige bidrag. Denne restaurering blev foretaget i 1947.

I begyndelse af 1970-erne fungerede kirkens varmesystem således, at luften blev for tør og inden man fik denne fejl rettet var det gået ud over træværket. På prædikestolen tog malingen skade og særlig galt var det med portalfelterne. Skaderne blev vurderet af kirkemaler Georg N. Kristensen, som foreslog en restaurering, der ville blive en meget dyr løsning. Menighedsrådet mente, at man først skulle have varmeanlægget til at fungere tilfredsstillende, så der kunne holdes den rigtige luftfugtighed. I sommeren 1972 blev de skader, der var sket på prædikestolen som følge af udtørring udbedret.

I prædikestolens portalfelter er afbildet de fire evangelister, Mathæus, Marcus, Lucas og Johannes og over dem står: Gud siger salig er de, der hører Guds ord og bevarer det". 

Den restaurering og vedligeholdelse der i de senere år er foretaget under vejledning fra Nationalmuseet er skyld i at prædikestolen i dag fremtræder så smuk som aldrig før, og hvis der ikke sker ulykker vil den kunne bestå i mange hundrede år fremover. 

bottom of page