top of page
Omkirken2.png

SKIBET

Selvom skibet står som da det blev bygget, - opført af kvadre med blytag og bjælkeloft, så er der alligevel gennem årene sket en del forandringer. Som før nævnt har der oprindelig været to små rundbuede vinduer i hver side. På nordsiden findes den ene af disse oprindelige vinduer endnu, hvorimod de to på sydsiden er skiftet ud med meget større vinduer. Desuden er der i sydsiden indsat et tredie, "pulpiturvindue". Mændenes dør i sydsiden er muret efter så man ikke engang kan se hvor det har været. 

I den udvendige mur lige øst for våbenhuset sidder en kvadre hvori der er et menneskeansigt, der nu sidder på tværs, hvilket kan tages som tegn på, at der er sket en ombygning, da det må antages, at dette ansigt oprindelig har siddet lodret. Der er tilsyneladende ikke nogen, der kan forklare dets betydning. Øverst til venstre for korbuen sidder en kvadre med en korsmærket halvkugle, hvis betydning ikke er kendt. 

Ligesom i koret har det første gulv været af marksten eller lerstampet. Først i 1852 blev den "uanstændige brolægning" taget op og i stedet blev der lagt gulv af mursten. I dag er der trægulv under stolene og gule murstensklinker på midtergangen. Helt frem til 1800-årene var der ingen vinduer i kirken, der kunne åbnes, og når det samtidig ikke var mulighed for at opvarme rummet, er det ikke mærkeligt, at der klagedes over, at væggene var grønne af mug, som skulle skrabes af inden kirken blev kalket. 

Stolene er forandret adskillige gange, først var der bænke uden rygstød. Senere blev der forandret på sædernes bredde og rygstødenes højde. Der har også langs ydervæggen været knage til mændenes hatte. Selv om stolene er blevet fornyet har man ikke forandret deres udformning, der kaldes, "landlig senrenersance". I 1983 blev bænkene forsynet med hynder. 

De smukke messinglysekroner, der i dag findes i kirken er skænket anonym i 1925, de forrige var fra 1901.

bottom of page