top of page
Omkirken2.png

VÅBENHUSET

Våbenhuset er bygget over den nordre dør i skibet, og er ligesom tårnet bygget i sengotisk stil, men sikkert senere end tårnet og formodentlig samtidig er mændenes indgang i sydsiden muret efter. 

Våbenhuset er opført i både kvadre og munkesten. En del af kvadrene er med "rundstav og skråkant", som er en type, der ikke findes andre steder i kirkebygningen, så de må stamme fra et andet byggeri. Taget er tegl og det fremgår tydelig af kirkesynene, at der ikke er nær så mange reparationer på tegltaget som på blytaget. Gavltoppen, der er af munkesten har blændinger i form af et "korset kors". Først i 1880 blev der anbragt en "spoledør" mellem kirken og våbenhuset. Indervæggene har hver fire blændinger. Oprindelig har gulvet været belagt med marksten, og der klages flere gange over, at det er ujævnt og bør omlægges. Gulvet blev fornyet i 1893. Brolægningen blev i 1952 erstattet af murstensgulv og samme år blev der opsat en fast bænk i våbenhuset, og nogle år senere blev der indmuret to vinduer, hvoraf kun det ene findes i dag. 

bottom of page