Personale

Lykke Kloch Sørensen

Sognepræst

Tel: 24 45 12 32

Jens Peter Mikkelsen

Medhjælper

Dorthe Sønderby

Organist

Hans Jørgen Mikkelsen

Kirkesanger

Iver Sørensen

Graver

Anna Nygaard Slyk

Kirkesanger

Menighedsrådet

Else Katrine Pedersen

Menighedsrådsformand

Krestern Vestergaard

Kirkeværge

H.C. Birkebæk

Næstformand

Grethe Lorentzen

Sekretær

Gravers Kjærgaard

Kasserer

design by FlxKreator